Gå till huvudinnehåll

Garanti

Som en följd av HiKOKIs genomgående höga produktkvalité ger vi 36 månaders garanti från inköpsdatum för HiKOKI elektriska och batteridrivna verktyg samt batterier och laddare, gällande material- eller produktionsfel

Inget krångel
- 3 års garanti på HiKOKI el- och batteriverktyg, batterier och laddare!

Gäller även på HiKOKI park-/trädgårdsverktyg samt alla gas- och luftdrivna spikverktyg.

Garantiperioden gäller direkt från inköpsdagen – ingen krånglig registrering krävs av återförsäljare eller slutkund. 
Vi tror att detta är marknadens bästa garantivillkor och ett resultat av HiKOKIs outtröttliga arbete att tillverka elverktyg som inte bara är så bra som nödvändigt, utan så bra som är möjligt.

HiKOKI bensindrivna Park- & trädgårdsverktyg för privat bruk, inköpta från och med 1/5 2015, gäller fem års garanti vid registrering. För proffesionell användning, uthyrnning eller ej registrering gäller två års garanti.

För övriga verktyg och tillbehör i HiKOKIs sortiment gäller ett års garanti.

Garantin upphör att gälla vid användning av icke originaldelar.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt
Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel. 
Detta gäller underförutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

Reklamationsrätten bortfaller om:
• Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning
• Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
• Användning av icke originaldelar
• Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av Hitachi
• Reparation är utförd av icke auktoriserad Hitachi serviceverkstad
• Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas

 

Registrering av bensinprodukter

HiKOKI PowerTools utökade garanti för HiKOKI bensindrivna park- och trädgårdsverktyg vid privat bruk

För att erhålla den förlängda garantin om 5 år måste du registrera ditt verktyg (se Garantisedel i menyn) via garantisedeln i butik.

Gällande garantivillkor för HiKOKI bensindrivna park- & trädgårdsverktyg:
- inköpta från och med 1 april 2014 gäller 5 års garanti vid privat användning
- inköpta till och med 31 mars 2014 gäller 2 års garanti
- vid yrkesanvändning samt uthyrning gäller 2 års garanti från inköpsdatum

Garantin upphör att gälla vid användnng av icke originaldelar.
Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt - förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt
Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel.
Detta gäller under förutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

Reklamationsrätt bortfaller om:

  • Det periodiska underhåller ej har skötts enligt instruktionsbokens anvisningar
  • Fel som orsakats av service eller reparation utförts av icke auktoriserad serviceverkstad
  • Användning av icke Hitachi originaldelar
  • Skada som uppkommit av Hitachi ej godkänd tilläggsutrustning
  • Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
  • Kvitto/Faktura/Servicebok med inköpsdatum ej kan uppvisas

Kostnader som uppkommer i samband med garantianspråket, kompensation för tidsförlust, resor, hyreskostnader för ersättningsverktyg samt fraktkostnader ersätts ej.

Reservdelar som slits p.g.a. naturligt slitage ersätts inte. Tändstift, bränslefilter, luftfilter, startsnöre, skärande utrustning och centrifugalkoppling ersätts endast om de behövs bytas som en del i garantireparation.

Garantisedel

Här laddar du ner gällande Garantisedel för underhållsservice

Garantisedel-bensindrivna-5ar.pdf