Gå till huvudinnehåll

Personuppgifter

Personuppgiftshantering för Hitachi Koncernen

Hitachi Koki Co, Ltd, nedan kallat ”Hitachi Koki” skyddar personupplysningar som samlas i förbindelse med dina besök på våra webbsidor konfidentiellt och i enlighet med rättsliga landsspecifika krav och gällande lagar.

1. april 2005, Hitachi Koki Co, Ltd
Kiyoshi Kato, President & Director, COO


Definition av personupplysningar

Hitachi Koki definierar att personlig information betyder information om namn, födelsedatum och annan personlig beskrivning eller alternativt ett tal, symbol, kod, bild, ljud som identifierar personen (eller information som inte identifierar personen automatiskt men kan verifieras med annan tilläggsinformation). I tillägg ska det inte vara begränsat till personlig identifikation, men skall omfatta alla upplysningar som indikerar ett faktum, igenkännelse och värdering om dennes egenskap av individer, inkluderat fysisk egenskap, egendom, yrke eller status. Hitachi Koki skyddar och förvaltar personlig information med största försiktighet. Genom att uppge personupplysningar på denna webbsida, accepterar du att upplysningarna behandlas enligt gällande regler baserat på nedan avsnitt.

Hitachi Kokis webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte stöds av Personuppgiftslagen.

I personuppgiftshanteringen fastslår Hitachi Koki rutiner för hantering av personupplysningar.Hitachi Kokis villkor för användning av personupplysningar

1. Insamling, användning och behandling av personupplysningar
En kunds personliga information är skyddad av oss i vår koncerns aktiviteter genom ett etablerat styrningssystem för skydd av personuppgifter, där regler för insamling, användning och behandling av uppgifterna följs noga.

2. Regler och normer
Vid hantering av personupplysningar följer Hitachi Koki gällande regler och normer för skydd av information.

3. Informationssäkerhet
För att skydda personupplysningar enligt gällande regler för informationssäkerhet, begränsar Hitachi Koki administration av den personliga informationen utanför koncernen. Hitachi Koki arbetar aktivt mot att förhindra ödeläggelse, förfalskning, läckage eller annat missbruk av personlig information.

4. Visa respekt för människors rättigheter angående hans/hennes personupplysningar
Vid förfrågning om leverans, korrigering eller borttag av egna personupplysningar, eller önskan om att hindra användning eller förmedling av denna information, svarar Hitachi Koki med uppriktighet, respekt för personens rättigheter knutet till personlig information.

5. Kontinuerlig förbättring av etablerade regler för hantering och skydd av personupplysningar
Hitachi Koki sörjer för att både ledning och arbetstationagare inser betydelsen av personupplysningar och har etablerat regler för personlig informationshantering. Reglerna skall upprätthållas, förbättras och revideras kontinuerligt för att säkra skyddet mot missbruk av personlig inform.


Insamling, användning och behandling av tredjeparts personupplysningar

1. I enlighet med Hitachi Kokis viktigaste verksamhet för produktion och försäljning av elverktyg, kommer personlig information att användas i följande tillfällen:
• Genomförande av ett kontrakt/avtal som är ingått mellan Hitachi Koki och kund
• Kontakter för förhandling och möte med en kund samt kunduppföljning
• Leverans av servicetjänst på produkter
• Utförsändelse av information och arrangemang och produktnyheter
• Leverans av diverse medlemstjänster
• Aktiehantering
• Svar på olika kundförfrågningar
• Analys baserade på FAQ för att förbättra produkter och tjänster
• Utdelning av personlig information till koncernens bolag vid planlagt samarbete
• Administration av webbsidor
• Produkt- och marknadsföringsundersökningar

2. Hitachi Koki förmedlar inte personliga upplysningar till tredjepart utan att kunden samtycker, med undantag av följande tillfällen:
• Tillfällen där förmedling av personupplysningar är baserade på gällande regler eller förordningar.
• Tillfällen där förmedling av personupplysningar är nödvändigt för skyddande av liv eller egendom av individ, där det är riskfyllt eller omöjligt att få samtycke från kunden
• Tillfällen där förmedling av personupplysningar är nödvändigt för att samarbete med en statlig institution, ett lokalt offentligt organ, eller en person eller enhet som är betrodd att utföra åtgärder enligt gällande regler eller förordningar och där samtycke från kunden kan hämma den berörda verksamheten
• Tillfällen där personupplysningar medföljer ett övertag av verksamhet i en fusion eller annan på sätt

3. Intern överföring av personlig information mellan sällskap i koncernen
Där det krävs för verksamheten inom koncernen, kan Hitachi Koki överföra personlig information som namn, arbetsplats eller hemadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress osv. I de tillfällen de personliga upplysningarna finns angivna på tryckt material eller elektroniska medel kan kunden när som helst meddela om att de personliga uppgifterna ska tas bort och ej användas i koncernen.

4. Samtalsregistrering
Vid kundkontakt via telefon med Hitachi Koki, kan samtalen spelas in för att kunna användas vid utveckling.


Cookies, spårningsbilder och aktiva komponenter

Vid besök på Hitachi Kokis webbsidor registrerar vår webbserver automatiskt namnet på din internetleverantör, webbadressen du använder, webbsidorna du besöker hos oss samt varaktighet och datum för ditt besök.
Hitachi Koki använder cookies (*1), spårning (*2) och aktiva komponenter (t.ex. JavaScript) i delar av våra webbsidor för att följa inställningarna för våra besökare och därefter kunna optimera våra webbsidor. Du kan ställa in din webbläsare till att visa meddelande om när du mottar en information eller att neka till cookies. Var uppmärksam på att funktionaliteten på hela eller delar av våra webbaserade tjänster inte fungerar normalt om du nekar till cookies. Övrig information blir endast behandlad om detta lämnas frivilligt av besökaren, t.ex. i sammanhang med registrering, kundundersökning, tävling eller ingår ett avtal etc.

*1 Cookies
Information som utväxlas mellan en webbserver som styr en internetsida och den webbläsare användaren har. Cookies kan lagras som filer på användarens hårddisk. Vid användning av cookie kan webbservern spåra och registrera information om vilka sidor på webben den aktuella datorn besöker.

Hitachi Koki kan inte identifiera användaren om inte denne lägger in personlig information.

*2 Spårningsbilder (Web Beacons)
Teknologi som fungerar med en cookie för att kontrollera hur många gånger en användare får tillgång till en bestämd webbsida.

Hitachi Koki kan inte identifiera användaren om inte denne lägger in personlig information.


Klagomål, information, förslag eller önskan om insyn i personlig information

När kund önskar rätta, lägga till, ta bort eller stoppa överföring till tredjepart, eller få information om avsikten med användning av de personliga upplysningarna, ombes kunden att sända all nödvändig information till:

Hitachi Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B
192 78 Sollentuna

Eller kontakta oss via e-post
.Information till kunder

1. Flertalet av Hitachi Kokis tjänster är utan att ange personig information, men var uppmärksam på att ett fåtal endast är tillgängligt genom att uppge personlig information.
2. Hitachi Koki är inte ansvarig för säkerheten runt personupplysningar på externa webbsidor som är länkade från Hitachi Kokis webbplats.
3. Genom att fylla i personupplysningar på Hitachi Kokis webbsidor godkänner användaren villkoren i detta dokument.
4. Hantering av personupplysningar är enligt gällande Personuppgiftslagen (PUL).
5. Hitachi Koki kan ändra detta dokument utan föregående meddelande,
6. Om något innehåll på webbsidorna har specifik Personuppgiftshantering överstyr denna den generella Personuppgiftshanteringen


Säkerhet

Hitachi Koki har hög säkerhet för att skydda konfidentiell och icke officiell data mot tredjepart och säkerhetsrutinerna uppdateras i takt med ny teknologi.


Har du frågor rörande vår hemsida kontaktar du oss via mail.
OBS! All personlig information du sänder till Hitachi Koki tas omedelbart bort så snart du fått ett svar och sparas inte.