Gå till huvudinnehåll

Användarvillkor och upphosvrätt

© Copyright 2018
Alla rättigheter tillhör Hitachi Power Tools Sweden AB.

Dokumentation, text, loggor, bilder, animationer, grafik, ljud och videomaterial samt sammanställning av nämnda element på Hitachi Power Tools Sweden AB webbsidor er upphovsrättsligt skyddat material.

Hitachi Koki auktoriserar användaren tillåtelse till att kopiera eller lasta ner dokument för icke-kommersiell användning internt i användarens organisation, förutsatt att omnämnd copyright information er påförd samtliga kopior.

Innehållet på Hitachi Power Tools Sweden AB’s webbsidor får inte under några omständigheter kopieras, distribueras, manipuleras, ändras eller göras tillgängligt för tredjepart utan skriftligt medgivande från Hitachi Power Tools Sweden AB.

Enklare element på webbsidorna är undantaget rättigheter från tredjepart.


ANSVAR

Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls i befintligtskick och kan innehålla felaktigheter i bild och informationsmaterial.
Hitachi Power Tools Sweden AB frånsäger sig allt ansvar för felaktigheter eller skada som direkt eller indirekt är ett resultat av användning av element från dessa webbsidor, med mindre än Hitachi Power Tools medvetet visat grov oaktsamhet.

 

VARUMÄRKEN

Om inget annat anges är samtliga varumärken, produktnamn, logotyper eller andra kännetecken för Hitachi,  på Hitachi Kokis webbsidor skyddade med hänvisning till varumärkeslagen. Detta gäller speciellt företagslogotyper och emblem. Hitachi Koki har full egendoms- och upphovsrätt och alla övriga rättigheter till samtliga varumärken, loggor och designelement etc. som visas på våra webbsidor.

 

LICENSER OCH PATENT

Allt material på webbsidorna är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Hitachi Power Tools Sweden Ab eller dennes licensgivare.

Patent, varumärken, typgodkännande och annat skyddat material är skyddat av landsspecifik lag.

Användning av våra webbsidor ger ingen licens eller samtycke till användning av skyddat material tillhörande Hitachi Koki eller tredjepart.

 

Samtliga dokumentationer och publikationer kan ändras utan föregående avisering.